KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Fámy a fakta o nové nemocnici ve Zlíně
Zpět

Fámy a fakta o nové nemocnici ve Zlíně

Přidáno 23. 5. 2020 (Administrátor)
Ilustrační foto
Zlínský kraj
Mezi veřejností kolují fámy a účelově zkreslené informace o výstavbě nové nemocnice. Např. že propočet nákladů na výstavbu nové nemocnice 8 miliard korun je podhodnocený a bude dvakrát větší. Pravda je přitom taková, že studie byla zpracována v reálných maximálních číslech, proto není důvod předpokládat, že cena za stavbu nové nemocnice bude navýšena. Proto jsme připravili tento text, kde naleznete odpovědi na všechny otázky, které se s výstavbou nové nemocnice objevily. 


Fáma: Občané neměli možnost se ke stavbě nové nemocnice vyjádřit.

PRAVDA: Nejen občané v tomto kraji vědí, že je to nesmysl. Stavba byla mnohokrát v centru zájmu celostátních médií a tolik veřejných setkání se nevěnovalo v ČR žádnému jinému projektu. Nová nemocnice byla projednána v 5 největších městech našeho kraje na 12 velkých setkáních. Čtyřikrát o ní hlasovalo zastupitelstvo a vyjadřovali se k ní mnohokrát komise a odborné týmy ekonomů, stavařů a lékařů.

 Fáma: Nová nemocnice bude dvakrát dražší než rekonstrukce stávajícího areálu.

PRAVDA: Naštěstí většina občanů našeho kraje něco stavěla, rekonstruovala nebo opravovala, ať v malém či velkém. Všichni vědí to nejdůležitější – rekonstrukce není nikdy tak jednoduchá, jak to na začátku vypadá, ale vždycky se prodraží.
Nikdy nepostavíte to, co byste chtěli, ale vždy musíte dělat kompromisy. Novou stavbu můžete postavit zcela podle svých představ, toto je u nemocnice stejné. Projekt ve staré nemocnici počítá s rekonstrukcí starých a výstavbou nových budov v objemu téměř 400 tisíc metrů kubických obestavěného prostoru. Přitom se má zdemolovat 18 budov. To vše za normálního provozu nemocnice. Proto má trvat 25 let. Nová nemocnice má 440 tisíc metrů kubických obestavěného prostoru, není ničím omezena, a proto může být dokončena do 5 let. Jednoduše řečeno, stavíme-li ve staré či nové nemocnici jeden metr kubický za stejné peníze a započítáme ztrátu peněz za 25 let omezení provozu KNTB, je i pro laika zřejmé, že nová nemocnice bude levnější.

 Fáma: Kraji budou chybět peníze na investice do sociálních služeb, školství nebo dopravy.

Pravda: Toto tvrzení vychází z neznalosti krajského rozpočtu. Ve Střednědobém plánu kraje jsou zahrnuty dlouhodobé investice do všech zmiňovaných oblastí. Vzhledem k tomu, že kraj má dnes našetřenu již téměř polovinu peněz na novou nemocnici a zbytek si půjčí se splátkou cca 200 milionů korun ročně, situaci tak dobře zvládne, aniž by trpěly ostatní oblasti. Příjmy kraje jsou ve výši 14,5 miliardy korun, z toho kraj platí provozní náklady školství, sociální oblasti, státní správy atd. Vlastní příjmy kraje jsou přes 4,1 miliardy korun, z toho jde na investice 25 % s tím, že 5 % z této částky už nyní jde na novou nemocnici. Přesto je rozpočet přebytkový! Přirovnáme-li to k domácnosti, která má všechny své příjmy cca 50 tisíc korun, je to, jako by splácela měsíčně půjčku 2,5 tisíce korun.


 Fáma: Platy zdravotníků budou dál zaostávat za jinými kraji, hrozí nedostatek personálu.

PRAVDA: Kraj nedává peníze na platy zdravotníků, ty jsou tvořeny z příjmů nemocnic ze zdravotního pojištění. Novou nemocnici postaví kraj za své peníze. Po přestěhování nemocnice do nové získá za starý areál KNTB cca 1 miliardu korun, kterou bude potřebovat na nové vybavení. Zdravotníci nemohou být ohroženi. Všichni zaměstnanci ze staré nemocnice přejdou do nové, navíc nová nemocnice vždy láká nové progresivní lidi.


 Fáma: Dojde k ohrožení dostupnosti zdravotní péče v okrajových regionech.

PRAVDA: Tomuto tvrzení je těžké rozumět, v Uherskohradišťské nemocnici se dokončuje rekonstrukce za cca 1 miliardu korun, ve stejné výši kraj plánuje rekonstrukci Kroměřížské a Vsetínské nemocnice. Dle studie Ústavu zdravotních informací a statistiky bude v kraji dalších 30 let přibývat starších lidí, kteří zdravotní péči budou potřebovat. Na to potřebujeme všechny nemocnice v kraji.

 Fáma: Stará pavilonová nemocnice je lepší z hlediska epidemie.

PRAVDA: Pacient musí dostat tu nejlepší péči, proto má moderní medicína stále náročnější požadavky. Nejen na novou techniku, ale i rychlost poskytování zdravotní péče a správnou organizaci nemocničního provozu. Budují se vzájemně propojené nemocniční budovy do uceleného komplexu nazývaného monoblok, který garantuje kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče. V 60. až 80. letech se ve světě i u nás kvůli nedostatku prostoru situovaly nemocnice do mnohapatrových budov. Například v Brně-Bohunicích je 17 pater. Nicméně dnes, tam, kde to prostor umožňuje, se výškové budovy nestaví z důvodů epidemiologických a požárních. Nová nemocnice v Malenovicích vychází z těchto nejmodernějších trendů. Budovy jsou maximálně pětipatrové. V centrálním objektu má každé podlaží samostatnou výměnu vzduchu, a navíc v každém patře jsou oddělené provozy s individuální klimatizací.
V základním konceptu nové nemocnice je vytvořeno mnoho protiepidemiologických opatření. Nejdůležitější a nejjistější ochranou pacienta před infekcemi jsou jednolůžkové pokoje, protože nejčastější je přenos chorob mezi pacienty na pokoji. Dalším opatřením jsou jasně definované trasy, kde se v nemocnicích nepotkávají pacienti hospitalizovaní a ambulantní. Tuto podmínku však může plnit pouze dispozičně nově pojatá nemocnice s dostatkem prostoru.
Pro snížení rizika infekce na minimum jsou u vybraných klinických oddělení vstupní filtry, které jsou koncipovány zvlášť pro zdravotnické pracovníky a pacienty. Každá budova i patro mohou být hermeticky uzavřeny. Dalším důležitým protiepidemiologickým a bezpečnostním faktorem jsou jen dva pacientské a návštěvnické vstupy do nemocnice, které lze elegantně izolovat s nastavením pravidel, kdo a za jakých podmínek může vstoupit do nemocničního komplexu.

FÁMA: Rekonstrukce stávající nemocnice je jednodušší. Také okolní nemocnice rekonstruují.
PRAVDA: Rekonstrukce by trvala 12 let a vyšla by na 10 MILIARD, kdežto NOVÁ NEMOCNICE bude postavena za 6 LET a bude stát 8 MILIARD. Nová výstavba je vždy v mnoha ohledech jednodušší i levnější.
Bourání nemocnice při provozu, kdy v ní pracuje personál a leží v ní pacienti, to znamená obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu, zvýšenou dopravu. A to vše za VYŠŠÍ NÁKLADY A DELŠÍ ČAS, než by znamenala výstavba nové krajské nemocnice. OKOLNÍ NEMOCNICE ve Zlínském kraji i celé ČR investují velké peníze do rekonstrukce svých budov, v takovém případě tedy nelze předpokládat, že budou stavět nemocnici novou. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je specifická v tom, že je morálně zastaralá a dlouhodobě investičně podfinancovaná, protože za několik posledních desetiletí nebylo do její rekonstrukce významně investováno. Závěr je vskutku jednoduchý! Vystavět novou nemocnici na „zelené louce“ je z pohledu ekonomického, medicínského a logistického nejvýhodnější varianta!

Fáma: Kvůli výstavbě nové nemocnice dojde k přerušení investic do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati.
PRAVDA: I přes plánovanou výstavbu nové nemocnice NEDOJDE K PŘERUŠENÍ INVESTIC, ať už přístrojových či stavebních, do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati. I během výstavby nové nemocnice se budou pořizovat zařízení k zajištění péče o pacienty a tyto přístroje se pak automaticky přemístí do nové nemocnice.
Havarijní stav budov Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si například jen v letošním roce vyžádá investice ve výši 100 milionů korun na nezbytnou údržbu budov v areálu a zajištění ambulantní i lůžkové péče o pacienty.

Fáma: Dopravní obslužnost současné nemocnice je vyhovující.
PRAVDA: Napříč nemocnicí vede páteřní komunikace, kterou zatěžuje velký provoz. Omezený prostor nemocnice však brání dalšímu rozvoji nemocnice a také rozšíření komunikace. U stávající krajské nemocnice ve Zlíně je problematické parkování, nemožný dojezd k samotným pavilonům. Nejezdí zde vlaky, ani autobusy.
Nová Krajská Baťova nemocnice v Malenovicích počítá s parkovacími domy o 1400 místech a možností zaparkovat také u jednotlivých budov, např. úrazové ambulance a porodnice. Parkovací domy budou moci využívat jak zaměstnanci, pacienti a návštěvníci nemocnice, tak lidé z obytné části. Hned naproti nemocnici u páteřní komunikace tř. 3. května se nachází vlaková zastávka a v areálu nemocnice budou navíc zřízeny nové trolejbusové zastávky.

Nová nemocnice bude mimo centrum města a bude tím strádat.
Výstavba nové nemocnice je naplánována v klidné oblasti místní části Zlín-Malenovice, v blízkosti se však nachází obchodní centrum a zpracovaný investiční záměr navíc klade důraz na MULTIFUNKCIONALITU NOVÉHO PROSTORU. V uličním bulváru dělící nemocnice a sídliště bude zóna, ve které návštěvníci naleznou prostor na odpočinek ve vybudovaném parku, relax, kavárny a služby spojené s nemocnicí. 


Více informací o výstavbě nové nemocnice naleznete na této webové stránce:
https://www.vasenemocnicezlin.cz/