KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Rozhovor o politice a programu
Zpět

Rozhovor o politice a programu

Přidáno 23. 5. 2020 (Administrátor)
Ilustrační foto

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

V politice, jako obecně v životě, nejsem zastáncem rychlokvašek. Člověk si má projít vším a získávat zkušenosti. Lidé mě znají jako dlouholetého starostu Starého Města. Vidí, že se celou dobu snažím podporovat lidi, spolky a firmy nejen ve Starém Městě, ale také v celém našem regionu. Po dlouhých letech starostování cítím, že je načase nabídnout své služby, schopnosti a zkušenosti i dalším lidem našeho úžasného Slovácka a Horňácka. Být senátorem totiž není privilegium, ale závazek. 

Vyjmenujte nám tři důvody, proč by Vás lidé měli volit?

V první řadě je to znalost místních lidí a kultury. Díky svým bohatým zkušenostem z komunální politiky a mé vášni pro folklór a lidovou kulturu znám celý region jako své boty. Znám jeho přednosti i nedostatky. Vždy budu hájit zájmy lidí, kteří zde žijí.
 
Umím také prosazovat konkrétní projekty. To, co se mi podařilo ve Starém Městě a okolí (vybudování silničních obchvatů, protipovodňová opatření, vybudování sítě cyklostezek apod.), bych chtěl realizovat i v celém regionu Slovácka.
 
V neposlední řadě musím zmínit, že na to všechno nejsem sám. Jsem součástí týmu, který se jmenuje KDU-ČSL. V regionu máme celou řadu starostů, místostarostů a stovky zastupitelů. Jsme ve vedení Zlínského kraje. V politice, pokud jste pouze sám za sebe, velmi těžko něco prosadíte.

Teď máte přesně jednu minutu na představení svého programu.

Rozdělil bych ho na dvě části. Program pro region a pro Českou republiku. Ten regionální program má tři priority: 1) Pokračovat v rozvoji a investicích v Uherskohradišťské nemocnici, abychom zkvalitňovali zdravotní péči u nás doma. 2) Dokončení dálniční sítě D55 a napojení v rámci souměstí Uherské Hradiště - Kunovice na silnici I/50 a severní obchvat mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem. 3) Boj proti suchu v krajině, a to především v jižní části našeho regionu.

Program, který pracovně nazývám programem pro Českou republiku, má dvě priority. Tou první je prosazování prorodinných opatření v zákonech a podpora našich lidoveckých návrhů, jako např. zavedení daňového bonusu při narození dítěte, bonus k důchodu pro ženy, které vychovaly děti. Dále pak projekty dostupného a sociálního bydlení. Druhou prioritou je zrychlení budování dopravní infrastruktury, dotažení dálniční sítě a prosazování opatření pro ekologičtější zemědělství a zadržování vody v krajině.

Jak se stavíte k dalšímu rozvoji nemocnice v Uherském Hradišti? Neohrozí jej výstavba nové nemocnice ve Zlíně

Myslím si, že výstavba nové nemocnice ve Zlíně- Malenovicích  dává smysl. Je to úžasný nápad, který nikoho zatím nenapadl. Nová nebo modernizovaná nemocnice ve Zlíně však nemůže nemocnici v Uherském Hradišti nahradit nebo zastoupit, neboť ta je příliš velká počtem lůžek, specializací a dostupností. A fakultní nemocnice jsou příliš vzdálené.
Po dokončení modernizace bude naše nemocnice ideální nemocnicí okresního typu, která obstojí i při vybudování  nemocnice ve Zlíně. Důležité je, abychom pokračovali v investicích a rozvoji. A v tom je všeobecná shoda.   

V čem je síla a krása našeho regionu?

Jednoznačně v lidech, kteří zde dlouhodobě žijí a vytvářejí tak kontinuitu tradic, zvyků a hodnot. Neproběhly zde žádné migrační vlny nebo násilná vystěhování. Jsou zde silné vazby na konkrétní místa a křesťanskou víru. Máme výhodné klimatické podmínky nejen pro pěstování typických zemědělských produktů, jako jsou obilí, brambory a zelenina, ale i k pěstování vinné révy, ovocných stromů apod. Máme zde rozvinutý letecký i automobilový průmysl, bohaté lidové tradice, krásnou přírodu a především přátelské a pracovité lidi. Nevím o lepším místě k životu.

Jaký máte názor na migraci a hrozbu islamizace Evropy?

To ohrožení zde jednoznačně je. Mnozí jistě řeknou, že k nám nikdo nechce. Nebuďme naivní. Pokud se nekontrolované a neřízené přílišné migraci z kulturně a nábožensky odlišných zemích nebudeme bránit, přijdou stejné konflikty a problémy, jako mají některé západní země. Poučme se z jejich zkušeností a nedovolme, aby se to přihodilo i nám. Jsme místem, kde se lidé cítí bezpečně. Važme si toho a zachovejme to tak i pro naše potomky.

V čem jste jiný, než politici jiných stran, nebo čím se chcete vymezit?

V prosazování tzv. hodnotové politiky. Že si tady nemůžeme dělat cokoliv jen tak, co chceme. Vedle práv máme také své povinnosti. Vůči své rodině, svému okolí, životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Že křesťanské hodnoty, i když nejste věřící, jsou univerzální a platné. Jako např. úcta k člověku, právo na důstojný život, solidarita s nemocnými, slabými, starými atd. Pocházím ještě ze staré školy, kdy se říkalo, že do práce se chodí vydělávat peníze, aby si člověk mohl obstarat vše potřebné, včetně střechy nad hlavou. Stát je tu od toho, aby tvořil kvalitní zákony, které budou sloužit jeho obyvatelům a musí se dokázat postarat o nemocné, staré a hendikepované.

Co jste udělal pro lidi žijící v regionu. Co pro podnikatele a firmy?

Komunální politika je o společném rozhodování. Proto budu mluvit v množném čísle. Společně se zastupiteli Starého Města jsme prosadili územní plán, ve kterém jsme jasně stanovili, kde lze ve městě podnikat, kde se bude obchodovat a které území je určeno k bydlení. Naše obchodní zóna je navštěvována lidmi ze širokého okolí Slovácka.
Vybudováním obchvatů jsme maximálně snížili dopravu ve městě, a tím přispěli k bezpečnosti silničního provozu. Sítí cyklostezek jsme napomohli k rozvoji turistického ruchu, což má v konečném efektu i vliv na zaměstnanost. Vybudováním protipovodňové ochrany jsme zabezpečili ochranu majetku obyvatelstva nejen Starého Města, ale i Uherského Hradiště.
Se starosty 19 obcí mikroregionu Staroměstsko se vyjadřujeme k dopravní obslužnosti ZK. MAS Staroměstsko má svůj akční plán v rámci rozvoje školství, školských zařízení a mimoškolního vzdělávání, ale i podporu podnikání malých zemědělských podniků a živnostníků. Vypisujeme programy na rozvoj veřejných komunikací apod. Těch aktivit byla a je celá řada.    

Program_JB.png