Zpět

Otmar Oliva

Akademický sochař
„Velehrad náš je poměrně blízko Weligradu Bazalovu.
Touto mou značně subjektivní optikou je váženo jeho staroměstské starostenství. Zejména jeho neustálá pomoc při budování prorocké architektury chrámu Svatého Ducha je pro mě zásadní.
Bazala tímto žije v kultuře, a to ctím.
V širším, doufejme, v senátorském patře se jistě projeví jako nadregionální homo politicus.“