KDU.breadcrumbs.homeO mně Proč kandiduji?

Proč Kandiduji?

V politice, jako obecně v životě, nejsem zastáncem rychlokvašek. Člověk si má projít vším a získávat zkušenosti. Lidé mě znají jako dlouholetého starostu Starého Města. Vidí, že se celou dobu snažím rozvíjet a podporovat lidi, spolky a firmy nejen ve Starém Městě, ale také v našem regionu. Po těch dlouhých letech starostování cítím, že je načase nabídnout své služby, schopnosti a zkušenosti i lidem našeho úžasného Slovácka a Horňácka. Být senátorem totiž není privilegium, ale závazek.

Tři důvody, proč by mě lidé mohli volit a neprohloupit.

  • Za prvé je to znalost místních lidí a kultury. Díky svým bohatým zkušenostem z komunální politiky a mé vášně pro folklór a lidovou kulturu, znám celý region jako své boty. Znám jeho přednosti i nedostatky. Vždy budu hájit zájmy lidí, kteří zde žijí.

  • Za druhé umím prosazovat konkrétní projekty. To, co se mi podařilo ve Starém Městě a okolí (vybudování silničních obchvatů, protipovodňová opatření, vybudování sítě cyklostezek apod.), bych chtěl realizovat i v celém regionu Slovácka.

  • A za třetí, nejsem na to sám. Jsem součástí týmu, který se jmenuje KDU-ČSL. V regionu máme celou řadu starostů, místostarostů a stovky zastupitelů. Jsme ve vedení Zlínského kraje. V politice, pokud jste pouze sám za sebe, velmi těžko něco prosadíte.